Strona główna » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu
w roku szkolnym 2017/2018 tworzą:
 • Iwona Przygrodzka
  /Przewodnicząca Rady Rodziców;
 • Marta Marko-Kołtko
  /Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców;
 • Magdalena Bernat
  /Sekretarz Rady Rodziców;
 • Wioletta Wiśniewska
  /Skarbnik Rady Rodziców.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 • Katarzyna Nowak;
 • Wojciech Mazur;
 • Artur Marcinkowski.

Dokumenty szkoły

Do otwarcia niektórych poniższych dokumentów niezbędny będzie bezpłatny czytnik plików PDF. Jeśli na Państwa komputerze nie ma zainstalowanego takiego programu, można go pobrać stąd: Adobe Reader.

Statut i regulaminy, programy profilaktyczno-wychowawcze szkoły

 1. Statut Szkoły Podstawowej (01.09.2017)
 2. Statut oddziałów gimnazjalnych (01.09.2017)
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania (01.09.2017) + załącznik:
  1. Karta oceny śródrocznej/rocznej zachowania ucznia (01.09.2017)
 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania (wrzesień 2017):
  1. Język polski – kl. II – III gimnazjum
  2. Matematyka – kl. IV, V, VII SP, II i III gimnazjum
  3. Historia
  4. Język niemiecki
  5. Przyroda
  6. Biologia
  7. Chemia
  8. Informatyka – kl. IV i V SP
  9. Plastyka
  10. Muzyka
  11. Zajęcia artystyczne
 5. Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (06.02.2017)
 6. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Gimnazjum (14.09.2015)
 7. Regulamin stołówki szkolnej
 8. Regulamin szatni szkolnej

Plan pracy szkoły

 1. Plan pracy szkoły na rok 2017/2018

Wybrane procedury

 1. Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki oraz z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – wraz z wzorami pism (14.09.2015)

Sprawdzian szóstoklasisty/Egzamin gimnazjalny

 1. Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu

Wzory pism i inne informacje dla rodziców

 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 
 2. Informacje o opłatach za wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 

Wzory pism i inne informacje dla nauczycieli

 1. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania

Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

[w opracowaniu]

Poniedziałek

 • 8:00 – Zajęcia muzyczne
  / Iwona Stefaniak

Wtorek

 • 14:30 – Wolontariat szkolny
  / Katarzyna Migacz

Środa

 • 8:00 – Koło języka niemieckiego (kl. IV SP)
  / Marcin Szrama

Czwartek

 • 14:35 – Zajęcia rozwijające z chemii
  / Dominika Kosidło

Piątek

 • 13:45 – Szkolny Klub Sportowy (kl. III – VI SP)
  / Piotr Pawłowski
 • 14:35 – Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
  / Marcin Szrama

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Data Temat
04.09.2017  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31.12.2017  Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2018  Zakończenie I półrocza
12 – 25.02.2018  Ferie zimowe
29.03. – 03.04.2018  Wiosenna przerwa świąteczna
18 – 20.04.2018  Egzaminy gimnazjalne
22.06.2018  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Data Temat
 

w przygotowaniu

 

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Data Temat
 

w przygotowaniu

 

Projekt gimnazjalny

Dokumentacja projektu

Propozycje tematów projektów na rok 2016/2017

Język polskiy

1. Wyrazy modne i nieznośnie natrętne. O współczesnej polszczyźnie słów kilka
2. Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej – przedstawiamy krótką historię zapisu myśli ludzkiej.

Historia

1. Zmiany społeczno-obyczajowe a zmiany prawa – rys historyczny.

Matematyka

1. Symetrie wokół nas.

Chemia

1. Czy wszystkie cukry są słodkie?

Fizyka

1. Ekologiczne sposoby pozyskiwania energii.

Język angielski

1. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie.

Język niemecki

1. Wartości promowane we współczesnej piosence niemieckiej.

Sprawozdania z realizacji projektów gimnazjalnych w latach ubiegłych

Galeria

Publikacje pedagoga

ulotka_rodzic

Przydatne linki i publikacje:

Dysleksja:

Zespół Aspergera:

 

Plan lekcji 2016/2017

Oddział przedszkolny

grupa 6-latków

Publiczna Szkoła Podstawowa

klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI

Publiczne Gimnazjum

klasa I
klasa II
klasa III

Historia – materiały i linki

Przedmiotowy system oceniania

Materiały dla gimnazjum

 

I gimnazjum

Materiały do nauki
A. Historia Polski (w budowie)
 • Słowianie i początki państwa polskiego (e-Lekcja)
  • Wędrówki i organizacja plemienna Słowian (e-Ćwiczenia)
  • Wierzenia Słowian (e-Ćwiczenia)
  • Legendarne początki państwa polskiego (e-Ćwiczenia)
  • Początki Polski. Chrzest Polski (e-Ćwiczenia)
 • Polska za Bolesława Chrobrego (e-Lekcja)
  • Polska za Bolesława Chrobrego (e-Ćwiczenia)
  • Zjazd w Gnieźnie (e-Ćwiczenia)
  • Podboje Bolesława Chrobrego (e-Ćwiczenia)
  • Misja św. Wojciecha i Drzwi Gnieźnieńskie (e-Ćwiczenia)
  • Organizacja monarchii wczesnopiastowskiej (e-Ćwiczenia)
  • Społeczeństwo w państwie pierwszych Piastów (e-Ćwiczenia)
 • Kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów. Polska od Mieszka II do Władysława Hermana (e-Lekcja)
  • Polska za Mieszka II (e-Ćwiczenia)
  • Polska za Kazimierza Odnowiciela (e-Ćwiczenia)
  • Polska za Bolesława Śmiałego. Konflikt z biskupem Stanisławem (e-Ćwiczenia)
  • Rządy Władysława Hermana (e-Ćwiczenia)
 • Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (e-Lekcja)
 • Testament Bolesława Krzywoustego – lekcja interaktywna (e-Ćwiczenia)
  • Najazd Henryka V na Polskę (e-Ćwiczenia)
 • Kronika Galla Anonima – lekcja interaktywna (e -Ćwiczenia)
 B. Historia powszechna (w budowie)
 • Wojny grecko-perskie (e-Lekcja)
  • Przyczyny wojen grecko-perskich (e-Ćwiczenia)
  • Bitwy wojen grecko-perskich (e-Ćwiczenia)
  • Bohaterowie wojen grecko-perskich (e-Ćwiczenia)
 • Państwo Franków (e-Lekcja)

 

II gimnazjum

Materiały do nauki
A. Historia Polski ( w budowie)
 • „Złoty wiek” – renesans w Rzeczypospolitej Zygmuntów (e-Ćwiczenia)
 • Co wiesz o ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej (e-Ćwiczenia)
 • Zalety ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej (e-Ćwiczenia)
 • Wady ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej (e-Ćwiczenia)
 • Polska państwem bez stosów? (e-Ćwiczenia)
 • Polska w wieku XVII widziana oczami obcokrajowca (e-Ćwiczenia)
B. Historia powszechna (w budowie)
 • Wyprawy krzyżowe (e-Lekcja)
  • Wyprawy krzyżowe (e-Test, Gra)
 • System feudalny i system lenny (e-Lekcja)
 • Społeczeństwo i gospodarka pełnego średniowiecza (e-Lekcja)
 • Nauka i kultura średniowiecznej Europy (e-Lekcja)
 • Wielkie odkrycia geograficzne (e-Lekcja) Zawartość modułu:
  • Przyczyny odkryć geograficznych w XV/XVI w. (e-Ćwiczenia)
  • Wielcy odkrywcy i ich odkrycia (e-Ćwiczenia)
  • Kultury prekolumbijskie w Ameryce (e-Ćwiczenia)
  • Organizacja terenów podbitych (e-Ćwiczenia)
  • Skutki odkryć geograficznych (e-Ćwiczenia)
 • Renesans i humanizm (e-Lekcja). Zawartość modułu:
  • Włochy – kolebka renesansu (e-Ćwiczenia)
  • Narodziny renesansu (e-Ćwiczenia)
  • Geniusze renesansu (e-Ćwiczenia)
  • Renesans w Europie (e-Ćwiczenia)
  • „Złoty wiek” w Rzeczypospolitej (e-Ćwiczenia)
 • Reformacja i kontrreformacja (e-Lekcja). Zawartość modułu:
  • Kościół na przełomie XV i XVI w. (e-Ćwiczenia)
  • Marcin Luter (e-Ćwiczenia)
  • Kościoły protestanckie (e-Ćwiczenia)
  • Reforma Kościoła (Kontrreformacja) (e-Ćwiczenia)
  • Reformacja na ziemiach polskich (e-Ćwiczenia)

 

III gimnazjum

Zadania powtórzeniowe przed egzaminem gimnazjalnym (rok szkolny 2012/2013)

Wymagania do poszczególnych działów

Materiały do nauki
A. Historia Polski
 B. Historia powszechna ( w budowie)

I wojna światowa i XX-lecie międzywojenne

II wojna światowa

Ćwiczenia dodatkowe dla uczniów

Język niemiecki – materiały i linki

Przedmiotowy system oceniania

Materiały dla ucznia

Listy słówek

Gimnazjum

Klasa I.  Das ist Deutsch Kompakt 1
Rozdział 1
Rozdział 2
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 3
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 4
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 5
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 6
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 7
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 8
Klasa II. Das ist Deutsch Kompakt 2
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 7
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5
Rozdział 8
 • Temat 1 | Temat 2 | Temat 3 | Temat 4 |Temat 5

Archiwum strony