Strona główna » Uncategorized » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

Do otwarcia niektórych poniższych dokumentów niezbędny będzie bezpłatny czytnik plików PDF. Jeśli na Państwa komputerze nie ma zainstalowanego takiego programu, można go pobrać stąd: Adobe Reader.

Statut i regulaminy, programy profilaktyczno-wychowawcze szkoły

 1. Statut Szkoły Podstawowej (01.09.2017)
 2. Statut oddziałów gimnazjalnych (01.09.2017)
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania (01.09.2017) + załącznik:
  1. Karta oceny śródrocznej/rocznej zachowania ucznia (01.09.2017)
 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania (wrzesień 2017):
  1. Język polski – kl. II – III gimnazjum
  2. Matematyka – kl. IV, V, VII SP, II i III gimnazjum
  3. Historia
  4. Język niemiecki
  5. Przyroda
  6. Biologia
  7. Chemia
  8. Informatyka – kl. IV i V SP
  9. Plastyka
  10. Muzyka
  11. Zajęcia artystyczne
 5. Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (06.02.2017)
 6. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Gimnazjum (14.09.2015)
 7. Regulamin stołówki szkolnej
 8. Regulamin szatni szkolnej

Plan pracy szkoły

 1. Plan pracy szkoły na rok 2017/2018

Wybrane procedury

 1. Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki oraz z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – wraz z wzorami pism (14.09.2015)

Sprawdzian szóstoklasisty/Egzamin gimnazjalny

 1. Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu

Wzory pism i inne informacje dla rodziców

 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 
 2. Informacje o opłatach za wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 

Wzory pism i inne informacje dla nauczycieli

 1. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania

Archiwum strony