Strona główna » Uncategorized » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

Do otwarcia niektórych poniższych dokumentów niezbędny będzie bezpłatny czytnik plików PDF. Jeśli na Państwa komputerze nie ma zainstalowanego takiego programu, można go pobrać stąd: Adobe Reader.

Statut i regulaminy, programy profilaktyczno-wychowawcze szkoły

 1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej (15.06.2016)
 2. Statut Publicznego Gimnazjum (15.06.2016)
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania (15.06.2016)
 4. Regulamin funcjonowania Dziennika Elektronicznego (06.02.2017)
 5. Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowaczy dla Szkoły Podstawowej
 6. Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy dla Gimnazjum (14.09.2015)
 7. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Gimnazjum (14.09.2015)
 8. Regulamin stołówki szkolnej
 9. Regulamin szatni szkolnej

Plan pracy szkoły

 1. Plan pracy szkoły na rok 2016/2017

Wybrane procedury

 1. Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki oraz z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – wraz z wzorami pism (14.09.2015)

Sprawdzian szóstoklasisty/Egzamin gimnazjalny

 1. Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu

Wzory pism i inne informacje

 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 
 2. Informacje o opłatach za wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej

Raporty

 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015

Archiwum strony